Bemutatkozás

STEFANECZ JÁNOS

ISKOLAVEZETŐ

A Stefi-Car autósiskola 2009-ben történt megalakulása óta több száz elégedett tanuló büszkélkedhet nálunk megszerzett jogosítványával.

Iskolánk az elméleti és gyakorlati oktatás minden naprakész eszközével rendelkezik, amelyek biztosítják az eredményes vizsgákhoz szükséges optimális feltételeket. Magasan kvalifikált oktatói csapatunk minőségi, komplex, felelősségteljes oktatást nyújt az elméleti és gyakorlati képzés terén egyaránt, amely kiváló lehetőséget teremt tanulóinknak a jogosítvány megszerzéséhez.

Autósiskolánkban figyelembe vesszük az egyéni személyiségjegyekből és képességekből eredő különbségeket, és - ezekre építve - mindenki számára a neki legmegfelelőbb gyakorlati oktatót választjuk ki az eredményes vizsgák érdekében. A Stefi-Car Autósiskola mellett tehát számos érv szól, melyekről további információkat kaphat a honlap áttanulmányozásával.

Ha felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését a megadott elérhetőségeinken, vagy személyesen, az ügyfélfogadó irodánkban. Reméljük, hogy hamarosan Önnel is találkozhatunk tanfolyamaink valamelyikén!

 


STEFI-CAR
A VEZETÉS ISKOLÁJA...

...A VÁLASZTÁS EGY ÉLETRE SZÓL!

KATEGÓRIÁK

 

"AM" KATEGÓRIA

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Ügyfélfogadás helye és ideje:
Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6
Hétfő- Szerda: 11 órától – 14:30óráig
Csütörtök- Péntek: 13 órától - 16:30 óráig

Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálat: + 36-30-968-0508
Stefanecz János Iskolavezető: + 36-30-218-1849

Cégadatok:
Tulajdonos: Stefanecz János nytsz: 00470/2009.

Milyen engedéllyel vezethető a kategóriába tartozó jármű?
Az "AM" kategóriába tartozó jármű vezethető "AM" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "AM" kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

A tanfolyamra való felvétel módja:
Írásos tájékoztató megismerése. A jelentkezési lap és szerződés kitöltése. A jelentkezési lap és szerződés átadása a képzőszerv képviselőjének. A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:
- Írni, olvasni tudás,
- A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
- 13 és fél évet betöltötte,
- Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel,
- A tandíj előleget befizette.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia.
A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgákra. A képzőszerv szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamokat, melynek díja: 10.000.- Ft
Vizsgadíja: 8.200.- Ft

Elméleti vizsgára bocsátható: aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, maximum 10% hiányzás megengedett az elméleti órák alól,
- E-learning tanfolyamot elvégezte, igazolást megkapta,
- Közlekedésbiztonsági feltéteknek megfelel,
- A 13 év 9 hónap életkort betöltötte,
- Írni, olvasni tud,
- Vizsgadíjat befizette.

Szóbeli vizsga:
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolása tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a z igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.

Járműkezelési vizsgára bocsátható: aki
- aki sikeres elméleti vizsgát tett,

- 13 év 9 hónap életkort betöltötte,
- Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol,
- Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
- Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki
- 14 életévét betöltötte,

- Sikeres járműkezelési vizsgát tett,
- A gyakorlati forgalmi órákat, illetve az előírt menettávolságot (100km) levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol,
- A vizsgadíjat befizette,
- A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni,

- Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti: (KRESZ, vezetési elmélet) 16 óra
Járműkezelés: (Biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés) 4 óra
Forgalmi vezetés: (Városi) 6 óra
Vizsgaóra: 1 óra


• Az elméleti oktatások általában délután 16 óra után kezdődnek, 3-4 órás foglalkozással, melyek 45 percesek.
• Az intenzív elméleti tanfolyamok 9 órától kezdődnek, 3-4 órás foglalkozásokkal, melyek 45 percesek.
• Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, vagy mozgáskorlátozott.
• A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja.
• A tanuló az első elméleti foglalkozástól számított 9. hónapig köteles legalább egy elméleti vizsgán részt venni. A 12. hónapig pedig sikeres vizsgát tenni. Ellenkező esetben új tanfolyamot kell végeznie.
• A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),
d) protektoros kesztyű,
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
A gyakorlati foglalkozásokon az előírt felszereléseket a tanulóknak kötelező viselni.
1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható motortípusok: KEEWAY, SIMSON.

Tandíjak:

Elméleti díj: 30.000.- Ft
Gyakorlat: 30.000.-Ft
Óradíj: 3.000.-Ft/tanóra
Pótóra: 3.000.-Ft/tanóra
Teljes tandíj: 60.000.- Ft

mely nem tartalmazza az esetleges EÜ tanfolyam díját.
A tandíj befizetés részletekben történhet, csak a képzőszerv pénztárába, illetve a Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6 vagy átutalással.

A tanuló jogai:
- Színvonalas oktatás igénybe vétele,
- Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
- más oktatóhoz, illetve képzőszervhez történő átjelentkezése,
- A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
- A szerződés bontásának kezdeményezése,
- A szerződés 1 példányának való átvételéhez.

A tanuló kötelezettségei:
- A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
- A 24/2005. sz. GKM rendelet. és módosításai szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
- Az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint megfelelni,
- Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
- Foglalkozáson részt venni,
- Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.

A képzőszerv jogai:
- Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése,
- Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása,
- A tanfolyam díjának megváltoztatása,
- Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet,
- Mindenkori képzési rendeletek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei: - Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést,
- Színvonalas oktatást biztosítani,
- A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
- Képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni,
- Képzést ellenőrizni.

TANULÓ ÁTHELYEZÉS és az oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat.) A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, 1 példány a Stefi-Car autósiskolánál marad.

Vizsgaigazolás kiadása.
A vizsgaigazolást a sikeres vizsgák, valamint a vöröskeresztes tanfolyam elvégzést igazoló kártya leadása után lehet átvenni a Kormányhivatal Képzési felügyelőségén. Vezetői engedély kiállításának további feltételeit a 326/2011. – es kormányrendelet szabályozza.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
- Elméleti oktatás: 3400 Mezőkövesd, Hősök Tere 14.,
- E-Learning képzés: 3400 Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II.B/6.,
- Gyakorlati oktatás (járműkezelés): Széchenyi István Szakképző Iskola,

- Forgalmi oktatás: Mezőkövesd, B-A-Z megye területe.

VIZSGADÍJAK:

Alapismeretek: 4.600.- Ft
Járműkezelés: 3.600.- Ft
Forgalmi: 3.600.- Ft
ÖSSZESEN: 11.800.- Ft


A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni. A tantárgyak vizsgái alól mentességet az iskolavezető kérésére a csatolt okmányok alapján felügyeleti szerv adhatja ki.

Engedélyező Hatóság:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082. Budapest Vajdahunyad u 45.
Tel: +36 1 814-1818

Képzési és szakfelügyeletet ellátó hatóság:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, József Attila út 20.
Tel: 06/46-500-010

Iskolavezető: Stefanecz János
Telefonszáma: +36-30-218-1849
Ügyfélszolgálat: +36-30-968-0508
E-mail: info@steficarjogsi.hu

Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatos kérdése van a tájékoztatón kívül, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Nyomtatható dokumentum megtekintése

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁT KÍVÁNUNK AZ AUTÓSISKOLA MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!

 

"A" KATEGÓRIA

A legalább 595 cm3 hengerűrtartalmú, legalább 40kW teljesítményű motorkerékpár.

Ügyfélfogadás helye és ideje:
Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6
Hétfő- Szerda: 11 órától – 14:30óráig
Csütörtök- Péntek: 13 órától - 16:30 óráig

Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálat: + 36-30-968-0508
Stefanecz János Iskolavezető: + 36-30-218-1849

Cégadatok:
Tulajdonos: Stefanecz János nytsz: 00470/2009.

Milyen engedéllyel vezethető a kategóriába tartozó jármű?
Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Milyen jármű vezetésére jogosít a kategória?
Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A" korlátozott kategóriába, az A2 kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel módja:
- Írásos tájékoztató megismerése,
- A jelentkezési és vizsgalap kitöltése,
- A jelentkezési és vizsgalap átadása a képzőszerv képviselőjének,
- A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel ezen az előírt beiskolázási feltételeknek.


Beiskolázási feltételek:
- A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
- 23 és 1/2 évet betöltötte,
- Orvosi alkalmasság /EÜ I. /,
- Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel,
- A tandíj előleget befizette,
- Nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és tudomásul veszi, hogy az erről szóló hivatalos iratot a vizsgaigazolás kiadása előtt bemutatja a hatóságnak.


Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia.
A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgákra.
A képzőszerv szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamokat, melynek díja: 10.000.- Ft Vizsgadíja: 7.900.- Ft

Elméleti vizsgára bocsátható: aki
- A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, maximum 10% hiányzás megengedett az elméleti órák alól, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet,
- Közlekedésbiztonsági feltéteknek megfelel,
- A 23 és 3/4 év életkort betöltötte,
- EÜ alkalmasság I. csoport,
- Vizsgadíjat befizette,
- Nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettség meglétéről.

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki
A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. Írásképtelen állapotban van.

Járműkezelési vizsgára bocsátható: aki
- sikeres elméleti vizsgát tett.

- 24 életévét betöltötte,
- EÜ alkalmasság I. csop.
- Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
- Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol,
- Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki
- Sikeres járműkezelési vizsgát tett,
- A gyakorlati forgalmi órákat, illetve az előírt menettávolságot (390km) levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol,
- A vizsgadíjat befizette,
- A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni,
- EÜ. Alkalmasság I,
- Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Vizsgaigazolás kiadása:
A vizsgaigazolást a sikeres vizsgák, valamint a vöröskeresztes tanfolyam elvégzést igazoló kártya és a minimum alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatása után lehet átvenni a Kormányhivatal Képzési felügyelőségén. A vezetői engedély kiállításának további feltételeit a 326/2011. – es kormányrendelet - szabályozza.

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti: (KRESZ, vezetési elmélet, szerkezettan):
E-learning képzést is biztosítunk!
22 óra
Járműkezelés: (Biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés): 10 óra
Forgalmi vezetés: (Városi, országúti, éjszakai): 16 óra
Vizsgaóra: 1 óra

• Az elméleti oktatások általában délután 16 óra után kezdődnek, 3-4 órás foglalkozással, melyek 45 percesek.
• Az intenzív elméleti tanfolyamok 9 órától kezdődnek, 3-4 órás foglalkozásokkal, melyek 45 percesek.
• Elméleti oktatás alól, az iskolavezető mentesítheti, aki siket, vagy a magyar nyelvet nem érti, nem beszéli.
• A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szükség 1.000 Ft/óra díjat számolunk fel.
• A tanuló az első elméleti foglalkozástól számított 9. hónapig köteles legalább egy elméleti vizsgán részt venni. A 12. hónapig pedig sikeres vizsgát tenni. Ellenkező esetben új tanfolyamot kell végeznie.
• A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak, az alapóradíjjal megegyeznek.
• 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
• Minimum menettávolság 240 km
• A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),
d) protektoros kesztyű,
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

A gyakorlati foglalkozásokon az előírt felszereléseket a tanulóknak kötelező viselni.

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál használt motortípus: YAMAHA FRAZER, FZ6S
Mozgáskorlátozottak. ill. saját járművel, tanulóknak a kategóriának megfelelő járművel, és érvényes műszaki vizsgával kell rendelkeznie Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanulót terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség.) Ezt az oktató járművet a mozgáskorlátozott hallgatónak kötelezettsége eljuttatni a képzőszerv által használt rutinpályára – oktatási alkalmanként. A képzőszerv oktatási óránkén 2.000,- Ft oktatói óradíjat számol fel.

TANDÍJAK:

Elméleti tandíj: 20.000.- Ft
E-learning díj: 9.000.- Ft
Gyakorlati tandíj: 67.500.-Ft
Óradíj: 2.500.-Ft/tanóra
Pótóra: 2.500.-Ft/tóra
Teljes tandíj, céges motorral: 87.500.-Ft
Teljes tandíj, saját motorral: 70.000.- Ft

mely nem tartalmazza az esetleges EÜ tanfolyam díját.
A tandíj befizetés részletekben történhet, csak a képzőszerv pénztárába, illetve a Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6 alatti irodában vagy átutalással.

A tanuló jogai:
- Színvonalas oktatás igénybe vétele,
- Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
- Más oktatóhoz, illetve képzőszervhez történő átjelentkezése,
- A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
- A szerződés bontásának kezdeményezése,
- A szerződés 1 példányának való átvételéhez.

A tanuló kötelezettségei:
- A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
- A 24/2005. sz. GKM rendelet és módosításai szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
- Az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint megfelelni,
- Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
- Foglalkozáson részt venni,
- Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.

A képzőszerv jogai:
- Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítésem
- Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontásam
- A tanfolyam díjának megváltoztatásam
- Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhetm
- Mindenkori képzési rendeletek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:
- Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést,
- Színvonalas oktatást biztosítani,
- A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
- Képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni,
- Képzést ellenőrizni.

TANULÓ ÁTHELYEZÉS:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat). A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, 1 példány a Stefi-Car Autósiskolánál marad.
(1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgárnak lehet kiadni, akinek lakóhelye, tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik e jogszabály 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási hatóság.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).
(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
- Elméleti oktatás: 3400 Mezőkövesd, Hősök Tere 14.,
- E-Learning Képzés: 3400 Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6.,
- Gyakorlati oktatás (járműkezelés): Felsőzsolca gyakorlópálya,

- Forgalmi oktatás: Miskolc, B-A-Z megye területe.

VIZSGADÍJAK:

Alapismeretek: 4.600.- Ft
Járműkezelés: 4.700.- Ft
Forgalmi: 11.000.- Ft
ÖSSZESEN: 20.300.- Ft


A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni. A tantárgyak vizsgái alól mentességet az iskolavezető kérésére a csatolt okmányok alapján felügyeleti szerv adhatja ki.

Engedélyező Hatóság:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082. Budapest Vajdahunyad u 45.
Tel: +36 1 814-1818

Képzési és szakfelügyeletet ellátó hatóság:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, József Attila út 20.
Tel: 06/46-500-010

Iskolavezető: Stefanecz János
Telefonszáma: +36-30-218-1849
Ügyfélszolgálat: +36-30-968-0508
E-mail: info@steficarjogsi.hu

Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatos kérdése van a tájékoztatón kívül, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Nyomtatható dokumentum megtekintése

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁT KÍVÁNUNK AZ AUTÓSISKOLA MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!

 

"B" KATEGÓRIA

A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:
  • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
  • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Ügyfélfogadás helye és ideje:
Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6
Hétfő- Szerda: 11 órától – 14:30óráig
Csütörtök- Péntek: 13 órától - 16:30 óráig

Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálat: + 36-30-968-0508
Stefanecz János Iskolavezető: + 36-30-218-1849

Cégadatok:
Tulajdonos: Stefanecz János nytsz: 00470/2009.

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Elmélet 2019. 3. negyedév 58.33%
2019. 4. negyedév 53.57%
Gyakorlat 2019. 3. negyedév 47.37%
2019. 4. negyedév 39.62%

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
Gyakorlat 2019. 3. negyedév 108.41%
2019. 4. negyedév 112.83%

Milyen engedéllyel vezethető a kategóriába tartozó jármű?

A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Milyen jármű vezetésére jogosít a kategória?

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel módja:
- Írásos tájékoztató megismerése,
- A jelentkezési és vizsgalap kitöltése,
- A jelentkezési és vizsgalap átadása a képzőszerv képviselőjének,
- A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel e az előírt beiskolázási feltételeknek.


Beiskolázási feltételek:

- Nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettség meglétéről,
- A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
- 16 és fél évet betöltötte,
- Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel,
- A tandíj előleget befizette,
- Végzettségét igazoló okmányt csatolta,
- A 35/2000 BM rendelet valamint az okmány kiadás feltételének megfelel.


Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsga nem tanfolyam-kötelezett.

A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgákra.

A képzőszerv szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamokat, melynek díja: 10.000.- Ft.
Vizsgadíja: 8.200.- Ft.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, maximum 10% hiányzás megengedett az elméleti órák alól, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet,
- Közlekedésbiztonsági feltéteknek megfelel,
- A 16 év 9 hónap életkort betöltötte,
- EÜ alkalmasság I. csoport,
- Vizsgadíjat befizette,
- Nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettség meglétéről.

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki
A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. Írásképtelen állapotban van.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

- A gyakorlati forgalmi, és speciális órákat, illetve az előírt menettávolságot (580km) levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol.
- A vizsgadíjat befizette,
- A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni,

- EÜ. Alkalmasság I. csoport,
- Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.


Vizsgaigazolás kiadása:
- A vizsgaigazolást a sikeres vizsgák, valamint a vöröskeresztes tanfolyam elvégzést igazoló kártya ,és a minimum alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatása után lehet átvenni a Kormányhivatal Képzési felügyelőségén. A Vezetői engedély kiállításának további feltételeit a 326/2011. – es kormányrendelet szabályozza.

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Elméleti: (KRESZ, vezetési elmélet, szerkezettan) E-learning képzést is biztosítunk! 28 óra
Járműkezelés: (Biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés) 9 óra
Forgalmi vezetés: (Városi, országúti, éjszakai) 20 óra
Vizsgaóra: 1 óra

Az elméleti oktatások általában délután 16 óra után kezdődnek, 3-4 órás foglalkozással, melyek 45 percesek.
Az intenzív elméleti tanfolyamok 9 órától kezdődnek, 3-4 órás foglalkozásokkal, melyek 45 percesek.
Elméleti oktatás alól, az iskolavezető mentesítheti, aki siket, vagy a magyar nyelvet nem érti,nem beszéli.
A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szükség 1.000 Ft/óra díjat számolunk fel.
A tanuló az első elméleti foglalkozástól számított 9.hónapig köteles legalább egy elméleti vizsgán részt venni. A 12.hónapig pedig sikeres vizsgát tenni. Ellenkező esetben új tanfolyamot kell végeznie.
A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak, az alapóradíjjal megegyeznek.
1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
Minimum menettávolság 580 km.


Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok,
- SUZUKI IGNIS,
- SUZUKI WAGONER,
- PEUGEOT 206,
- VOLKSWAGEN POLO,
- FIAT PUNTO,
- MERCEDES A (automata váltós).

Tandíjak:

Teljes tandíj 210.000.- Ft, mely nem tartalmazza az esetleges EÜ tanfolyam díját.
Részletfizetés esetén az ütemezés: 1. részlet: 60.000 Ft
2. részlet: 50.000 Ft
3. részlet: 50.000 Ft
4. részlet: 50.000 Ft

- Általunk beiskolázott tanulók gyakorlati óradíja: 5.000 Ft/óra ( kötelező 30 vezetési óra). Esetleges pótóra: 5.000 Ft/óra
- E-learning költsége: 9000 Ft.
- Más képzőszervtől (autósiskolától) áthelyezett tanuló gyakorlati (vezetés) óradíja 6500 Ft/óra
A tandíj befizetés részletekben történhet, csak a képzőszerv pénztárába, Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II.B/6 alatti irodában vagy átutalással.

Felmentések:
Vöröskeresztes vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek 1984. 01.01-je után bármilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre vezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. 07.01-je és 1983. 12.31-e között szerzett "D" vagy Trolibusz járműkategóriás vezetői engedélyt, valamint a külön jogszabályban előírt iskolai végzettsége van.
A mozgáskorlátozott, a siket tanulót a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásainak való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti.

A tanuló jogai:
- Színvonalas oktatás igénybe vétele,
- Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
- Más oktatóhoz, illetve képzőszervhez történő átjelentkezése,
- A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
- A szerződés bontásának kezdeményezése,
- A szerződés 1 példányának való átvételéhez.


A tanuló kötelezettségei:
- A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
- A 24/2005. sz. GKM rendelet és módosításai szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
- Az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint megfelelni,
- Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
- Foglalkozáson részt venni,
- Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.


A képzőszerv jogai:
- Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése,
- Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása,
- A tanfolyam díjának megváltoztatása,
- Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet,
- Mindenkori képzési rendeletek érvényesítése.


A képzőszerv kötelezettségei:
- Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést,
- Színvonalas oktatást biztosítani,
- A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
- Képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni,
- Képzést ellenőrizni.


Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
(1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgárnak lehet kiadni akinek lakóhelye, tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik e jogszabály 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási hatóság.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).
(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

TANULÓ ÁTHELYEZÉS és az oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és a megtett kilométereket.) A kérelmezőnek 2 példányt átadunk 1 példány az Magyar Autósiskolánál marad.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
- Elméleti oktatás: 3400 Mezőkövesd, Hősök Tere 14.,
- E-Learning képzés: 3400 Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II.B/6.,
- Gyakorlati oktatás (járműkezelés): Felsőzsolca gyakorlópálya, Eger gyakorlópálya,
- Forgalmi oktatás: Miskolc, B-A-Z megye területe, Heves megye területe.

VIZSGADÍJAK:

Alapismeretek, kresz: 4.600.- Ft
Forgalmi: 11.000.- Ft
ÖSSZESEN: 15.600.- Ft


A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni. A tantárgyak vizsgái alól mentességet az iskolavezető kérésére a csatolt okmányok alapján felügyeleti szerv adhatja ki.

Engedélyező Hatóság:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082. Budapest Vajdahunyad u 45.
Tel: +36 1 814-1818

Képzési és szakfelügyeletet ellátó hatóság:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, József Attila út 20.
Tel: 06/46-500-010

Iskolavezető: Stefanecz János
Telefonszáma: +36-30-218-1849
Ügyfélszolgálat: +36-30-968-0508
E-mail: info@steficarjogsi.hu

Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatos kérdése van a tájékoztatón kívül, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Nyomtatható dokumentum megtekintése

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁT KÍVÁNUNK AZ AUTÓSISKOLA MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!

"T" KATEGÓRIA

Nyomtatható dokumentum megtekintése

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁT KÍVÁNUNK AZ AUTÓSISKOLA MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!
VÁLASSZON MINKET...

...HOGY BIZTONSÁGBAN ÉREZZE MAGÁT A VOLÁN MÖGÖTT!

kapcsolat

Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi igyekszünk azt a lehető leggyorsabban megválaszolni.

 

 

 

Irodánk elérhetőségei:

Ügyélszolgálat: 06-30-968-0508

Cím:3400 Mezőkövesd, Bevásárló Udvar II. B/6